Em hiện ở Ninh Chữ - Ninh Thuận, vì mới tập tành với con D3000 nên chỉ học tập là chính thôi . Cám ơn các bác nhé !