tks bác chủ thớt, bác có hướng dẫn thêm về quay phim ko, ánh sáng với lấy nét khi quay phim khó phết :(