Em theo 1.400.000 Đồng.

Chân em hơi dài, các bác thông cảm. :))