Tìm kiếm:

Type: Posts; User: apham

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

  1. Xong rồi, trò chơi chính trị thoai. Sáng nay tụi...

    Xong rồi, trò chơi chính trị thoai.
    Sáng nay tụi em đã thờ phào bằng 1 chầu cafe bệt rồi. Ai về nhà nấy thôi.

    Cổ phiếu Mỹ lại tăng vù vù, Trump quá cao tay.
  2. Em thật sự lo ngại ạ. Chỉ mong Mỹ đừng bị lôi kéo...

    Em thật sự lo ngại ạ. Chỉ mong Mỹ đừng bị lôi kéo vào Trung Đông để biển Đông cho tụi Tàu rảnh tay ép mình.
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2