Bác H. lên D800 chưa, gởi về cho E con D700 chứ :))