Tấm số 5 nhìn hơi phô bác ah, cho nó tối đi thì hay hơn bác ah