Năm vừa qua là một năm có đầy kỷ niệm đáng nhớ đối với bản thân mình, thông qua diễn đàn mình được tham gia nhiều sự kiện do vnphoto tổ chức được đặt chân đến nhiều nơi và đặc biệt được kết giao với...