Thanks bác rất nhiều, kiến thức hay và rất bổ ích.