Mình thấy Mắt toét blend màu sắc rất là hợp lý, thik màu tím ở biển Ba Động, tuy nhiên thì Mắt Toét chỉnh lại đừong chân trời cho thẳng nữa là okay. Hình cô bé có nụ cười rất tuơi, ánh mắt rất hồn...