27 trang luôn! Lâu lâu vào xem ảnh các bác cho đỡ nghiền mà thấy nản quá!