Vườn hoa của bác NBR đang bị "dày xéo tan nát" :(, có lẽ nên làm thế thật