Lại vấn đề về màu sắc. Bác định chụp ăn liền hay còn có hậu kỳ nữa. nếu hậu kỳ thì máy nào thích màu gì sáng tối đều chỉnh đc, biết chỉnh thì giống nhau 99%. bác chọn ca hay ni đều ổn. còn như bác...