đang dùng D3000, ko biết lên 7100 có khác gì không nữa hay lại phải mò lại từ đầu Lv