Mua Tấn Long cần "lưu ý" về bảo hành.
Trước khi mua bác nên tham khảo thêm Feedback trên diễn đàn để xem đánh giá của khách hàng.

Cá nhân mình cho rằng nếu eo hẹp kinh phí bạn nên chấp nhận một...