Cho e hỏi cái bác. D3200 nó có chênh với D7100 lắm ko? e hỏi thật. Tại trc' h e toàn chơi Ca. Đang tính tẩu qua Ni chơi thử :)