Mai em lấy Lens 85mmF1.8G , cuối tháng mới lấy D7100 được . Sắp được kéo box rồi