Newbie có một số ảnh góp vui cùng các bạn "đồng môn" D7100, ảnh chụp trong những ngày giáp Tết ở Huế. Mọi người góp ý cho mình nhanh tiến bộ nhé, :).
...