E đang dùng 80-200 đời 2 trên D7000 và đưa cho ông anh mượn gắn lên D7100 thì thấy focus chuẩn và nét, cảm nhận của em về lens này là đa dụng, nét tốt