Bác P chuyến đi vừa rồi vác cả 6D và D7100 à? Hic hic hic...! Phục bác thật đó!!!