Bác nên đầu tư lens thì tốt hơn, hai con này chất ảnh hơn nhau kg nhiều đâu bác