Bên Nhật 7100 cũ <5K shot tầm 17tr, đang định đem về dùm thằng bạn. Mình đã tiễn em D7000 bù thêm 3tr để lấy D300s. D7100 cũng xài qua vài bữa. Cuối cùng cũng về D300s, body dòng XXXX cầm đau tay quá.