Hôm nay em mới vác em D7100 về. Mở box ra và hết hồn 2 việc. Các bác cho em hỏi chút.

Thứ nhất là trong cuốn sách hướng dẫn ghi là Hốc mắt cao su là Dk21 (loại của D7000 hình to và hầm hố hơn)....