em cũng mới nhập môn đc một tg ngắn với D7100 + 18-105 + 35 1.8g , mong được các tiền bối chỉ giáo thêm :D