Mặc dù là chưa đến Halloween...nhưng Ny vẫn thử chụp theo phong cách mới xem sao.

Ở đây chỉ post vài tấm thoai, các bạn muốn xem hết có thể lên flikr của Ny: Holibrany
Các bạn có thể vào FB cùa...