Cám ơn bác vì chùm ảnh thực tế tại Lý Sơn.
Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều nơi, khi mà ý thức của phần lớn mọi người vẫn chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của môi trường, không chỉ ở VN...