Ông thần này đi đâu cũng chê người này này người kia hết, đến chán với mấy ông này, còn gà tô thì chịu khó theo dõi học hỏi đi.