Anh em hội Đạp Chụp sẽ làm quả đạp Tây Bắc dịp này ạ.