Mình là fan Nikon từ rất lâu rồi. Nhưng cũng có cảm giác thích Fujifilm từ khi thấy hình dáng rất là classic mấy cõn XE-1 và XT-1, trông y như máy phim. Do đã quá duyên nợ với Nikon và có nhiều lens...