Dành cho các anh em có điệu kiện và muốn săn ảnh.

Ngày 20 -22/9 sẽ có lễ hội dù lượn diễn ra tại Mù Cang Chải, các anh em nào có điều kiện thì bay ra đó săn ảnh nhé. Theo như bài báo thì đó cũng...