Chào các bác ạ! Tình hình là em định sắm 1 em a6500 để làm dịch vụ quay + chụp. Hiện tại thì em đang tính là mua 18-105/4. Ngoài ra em cũng đang suy nghĩ mua thêm hoặc là sigma 16 hoặc là sigma 30....