Nếu là em thì em sẽ dùng a6400 thay vì a6500. Khác biệt lớn nhất giữa a6500 vs a6400 body là a6500 có chống rung 5 trục. Nhưng lens 18-105 đã có 2 trục OSS rồi nên em thấy cũng không thành vấn đề.
...