NỘI QUY TRANG WEB VÀ DIỄN ĐÀN VNPHOTO.NET
(ĐỀ NGHỊ CÁC THÀNH VIÊN THAM KHẢO KỸ TRƯỚC KHI VIẾT BÀI)

------------oOo--------------

Website VNPHOTO.NET được xây dựng nhằm tạo sân chơi cho tất...