Tình hình là có con Nikon D70, giờ muốn tập với Infrared thì có 2 cách: dùng filter hoặc remove IR cut filter trên sensor.

Vậy anh em cho hỏi 2 câu:
- Giữa 2 cách dùng filter và remove IR cut...