MINI-OFFLINE "ĐÊM SAIGON" "Ảnh Phơi sáng"​
Thời gian: 18h30 (tức 6h30 chiều tối) ngày Thứ 7, 02/12/2017
Địa điểm: Khu vực Cầu Mống (Bờ Quận 1) - gửi xe ở Toà nhà Việt Thắng gần đó
Khi đi mang...