Đầu CD này e mua lúc e mới bắt đầu bước vào con đường đau khổ vì Audio :(
Tên mặt hàng: CD Technics SL-P150 dùng điện 110V
Tình trạng, mô tả: Đã cũ, đồ second hand
Giá bán: 1.200.000 giảm giá còn...