Tráp ăn hỏi là một trong những nghi lễ truyền thống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị đám cưới. Đây là dịp quan trọng để gia đình hai bên gặp gỡ, trao đổi và thể hiện lòng thành, sự tôn trọng và đồng...