huhu, đẹp quá, đòi hỏi kỹ thuật tốt :((, e cũng tập tành 1 thời gian mà chưa chụp được