mình thấy đâu cứ phải theo ý tưởng định sẵn như 2 bác kia nói đâu. miễn sao bức ảnh tác giả thấy hài lòng, người xem thấy đẹp là đc rồi, đâu nhất thiết cứ phải nói là ý tuỏng này ý tuỏng nọ để vặn...