èo, phản xạ tự nhiên, nuốt " ực " 1 phát không kìm được !
e xin phép làm hình nền ! <3