Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tribpc

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.07 giây.

 1. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51625696042_27...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625696042_2728131399_c.jpg
 2. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626747908_24...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626747908_24657baa57_c.jpg
 3. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51625699932_91...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625699932_91680e56fa_c.jpg
 4. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626531456_d5...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626531456_d55f3fc864_c.jpg
 5. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626532676_c7...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626532676_c72cc71b9a_c.jpg
 6. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626753043_03...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626753043_03e4fdae65_c.jpg
 7. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626534546_29...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626534546_296b1acf87_c.jpg
 8. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626539201_2a...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626539201_2aedf8052e_c.jpg
 9. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51625710367_58...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625710367_58a7e216a0_c.jpg
 10. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626760323_35...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626760323_35cf4e70f3_c.jpg
 11. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627206944_b2...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627206944_b244fb38f5_c.jpg
 12. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626792238_f4...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626792238_f4083b8f65_c.jpg
 13. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626574796_43...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626574796_43aa080838_c.jpg
 14. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627220719_08...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627220719_08a42b7930_c.jpg
 15. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627221744_d2...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627221744_d223c3e7e3_c.jpg
 16. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626577111_da...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626577111_da8f67190f_c.jpg
 17. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51625746472_03...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625746472_03f85518fb_c.jpg
 18. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627437285_51...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627437285_51d1ea3dcd_c.jpg
 19. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627227534_64...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627227534_64281930e9_c.jpg
 20. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51626802693_a4...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626802693_a474a5e8de_c.jpg
 21. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51546180175_7b...

  https://live.staticflickr.com/65535/51546180175_7bd8732d79_c.jpg
 22. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,258

  https://live.staticflickr.com/65535/51627441870_76...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627441870_760148ceb2_c.jpg
 23. Trả lời
  1,968
  Lần xem
  169,047

  em cũng y chang anh. Thích màu film và trắng đen...

  em cũng y chang anh. Thích màu film và trắng đen nên cứ vọc mấy cái app giả lập màu film. DXO mới ra DXO FilmPack 6 và Dxo PhotoLab 5 bổ sung thêm mấy cái màu cổ cổ và đã hỗ trợ thêm Xtrans cho Fuji....
 24. Trả lời
  1,968
  Lần xem
  169,047

  Tấm này đẹp quá. Không nhìn EXIF thì tưởng ảnh...

  Tấm này đẹp quá. Không nhìn EXIF thì tưởng ảnh xưa không à anh :D

  https://live.staticflickr.com/65535/51628654995_3f95a2c6fd_c.jpg
 25. Trả lời
  13,876
  Lần xem
  641,702

  ok đi anh. Em thấy anh comment lịch sự mà. Em...

  ok đi anh. Em thấy anh comment lịch sự mà. Em cũng thích con 16-80 đó nhưng mà đã lên fullframe rồi thì khó mà xuống lại crop :D
  https://live.staticflickr.com/65535/51626577111_da8f67190f_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4