Cần gì ý với tưởng nhỉ. Miễn sao bác phó thấy hình đúng sắc màu + ánh sáng & dáng của mẫu như bác ấy muốn là được.