Nhìn tấm cuối chỉ muốn hỏi "Sâu trong đáy mắt, em nói gì ..." :D
BTW e nghĩ nếu mà mắt huyền nữa thì tuyệt vời