Nhà mình thấy ý tưởng của bác chủ được nên có thể tham gia. Mình hơn bác chủ một ít tuổi, đang dùng 40D và cũng muốn thỉnh thoàng đi loanh quanh một chút. Có thể nhóm nhỏ gọn thôi, không cần pro quá...