em thấy trong miền nam cung lập 1 nhóm đi chụp rất hay nhưnng trong đó họ đi bằng xe đạp :(