Hay đấy nhỉ, mình ns 83 https://www.facebook.com/dang.xuanay.

Dùng 5D lens 70-200 2.8, đang định cơ cấu lại ống áng.

Công việc chỉ rảnh dc vào chiều t7 hoặc cn, trưa các ngày trong tuần.
...