Mình gần Phố Nối, bạn chỗ nào Hưng Yên.
Bạn sinh năm bao nhiêu và chơi ảnh lâu chưa thế.
nói ảnh nghệ thuật thì mình không dám đâu, chỉ gọi là có chút đam mê,năm ngoái cũng lập được 1 hội nhỏ 3 anh...