Em ở HCM ra Hà NỘi làm được vài tháng, anh em rảnh add facebook dễ liên lạc hơn, e cũng thích chụp linh tinh, rảnh thứ 7 đi đâu chụp chọe cũng được

https://www.facebook.com/nodoor