Mình có thể xin 1 chân được không, Mình dùng máy D7100 mới mua, chỉ với lens kít 18-105mm.