mình cũng mới tập chụp có thể tham gia với nhóm được không, minh sinh năm 1984