Bây giờ mình mới biết, có tham gia được ko bạn? Mình cũng có xe và mê chụp ảnh lắm